Ürünler

Endüstriyel Cam

Ticari soğutucular için iki ve üç katlı cam ünitelerinde daha iyi performans sunan kombinasyonlarında üretilebilmektedir. Aynı zamanda argon gazı ve/veya kaplamalı cam kullanılarak yüksek performans sağlanabilir.

Ticari soğutucuların ve yatay soğutucların performansını artıran tüm kombinasyonlarda rencam çözümler üretir.